Tanie Ubezpieczenie Kraków

Ubezpieczenia samochodu, mieszkania, tanie OC i AC. Biuro ubezpieczeń Kraków

Skontaktuj się z nami
+48 608 898 970

Zielona Karta

Ubezpieczenia międzynarodowe Zielona Karta są zabezpieczeniem przed nieszczęśliwymi wypadkami spowodowanymi pojazdami mechanicznymi.

Zielona Karta to dowód zawarcia ubezpieczenia komunikacyjnego OC obowiązującego poza granicami Polski.  W przypadku spowodowania wypadku zagranicą, to na podstawie Zielonej Karty nasz ubezpieczyciel wypłaci ofiarom odszkodowanie.

W krajach Unii Europejskiej Zielona Karta nie jest potrzebna.

Posiadanie Zielonej Karty jest obowiązkowe między innymi na terenie państw:

  • Białoruś,
  • Bośnia i Hercegowina,
  • Macedonia,
  • Maroko,
  • Mołdawia,
  • Serbia i Czarnogóra,
  • Ukraina.
  • Rosja

UWAGA: Zielona Karta jest ważna w krajach, których symbole są na niej wymienione i nie zostały skreślone. Zatem polskie Zielone Karty będą ważne na terytorium Rosji, jeśli symbol Rosji (RUS) będzie na nich wymieniony i nie zostanie skreślony.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski.

Nie są natomiast objęte ubezpieczeniem: strata poniesiona przez ciebie oraz ewentualne koszty leczenia, jeżeli wypadek został spowodowany przez Ciebie, trwałe inwalidztwo pasażerów, kradzież samochodu i wyposażenia.

Kartę można zakupić na granicy w danym krajum jednakże zaleca się wykupienie ubezpieczenia Zielona Karta przed wyjazdem za granicę w biurze ubezpieczeń. Przeważnie koszt Zielonej Karty będzie wówczas najniższy. Niektóre firmy ubezpieczeniowe wydają Zielone Karty do ubezpieczenia OC bezpłatnie.

Cena Zielonej Karty zależy od takich czynników jak bieżący kurs dolara, pojemnośc pojazdu, miesjce i czas podróży (czas podrózy określony jest w Zielonej Karcie – minimum 15 dni).

 

Pamiętaj aby w przypadku zdarzenia gdy sprawcą jest cudzoziemiec spisać numer Zielonej Karty wraz z datą ważności, dane osobowe kierowcy, dane zakładu ubezpieczeń.

Zobacz także:

Share

Dodaj komentarz