Tanie Ubezpieczenie Kraków

Ubezpieczenia samochodu, mieszkania, tanie OC i AC. Biuro ubezpieczeń Kraków

Skontaktuj się z nami
+48 608 898 970

Ubezpieczenie OC – tanie Kraków

Odpowiedzialność cywilna – Ubezpieczenie OC

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla wszytkich kierowców i posiadaczy pojazdów.
Powinno być zawsze wożone ze sobą (oryginał polisy lub dowód opłacenia ostatniej składki lub raty).

Posiadanie ważnej polisy OC jest weryfikowane przy każdej kontroli policyjnej.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem wyrządziła szkodę związaną z ruchem tego pojazdu. Ubezpieczenie to chroni posiadacza pojazdu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych tym pojazdem osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

Kwota ubezpieczenia OC uzaleznona jest od takich czynników jak:

  • rodzaj pojazdu i cel jego użytkowania,
  • adres zamieszkania użytkownika,
  • wiek posiadacza,
  • posiadane, opłata składki w ratach,

Zniżki:

Zniżki na ubezpieczenie OC uzyskuje się głównie dokumentująć bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w latach ubiegłych. Wysokość znizko może wynieśc nawet 65%.

Większość towarzyst proponuje lepsze warunki ubezpieczenia wykupując tzw pakiet czyli jedną polisę na ubezpieczenie OC+AC+NNW. Przeczytaj informacje na temat pakietów ubezpieczenia.

Przeważnie umowa ubezpieczenia OC zostaje zawarta na 12 miesięcy jednak może być ona zawarta również na czas krótszy niż 12 miesięcy, jeżeli pojazd zarejestrowany jest czasowo lub za granicą, bądź też jest zakwalifikowany do pojazdów wolnobieżnych lub historycznych. Wówczas mamy do czynienia z „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”.

W przypadku sprzedaży pojazdu, sprzedający jest zobowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń o sprzedaży o nowym właścicielu w ciągu 30 dni od transakcji.

Z kolei na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC. Nabywca pojazdu może wypowiedzieć umowę, bądź korzystać z niej do końca okresu ubezpieczenia.

Wzór pisma wypowiedzenia umowy znajdą Państo na stronie Dokumenty do pobrania.

Ubezpieczenie OC posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć:

Zajpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.
Także przed przekroczeniem granicy RP, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem wprowadzanym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
Ubezpieczenie OC obowiązkowe jest także przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep, które nie zostały zarejestrowane.
Szczegółowe warunki i obowiązki zawarcia polisy OC opisuje ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152).

Zleć nam kalkulację ubezpieczenia OC dla Twojego samochodu.

Zobacz także:

Share