Tanie Ubezpieczenie Kraków

Ubezpieczenia samochodu, mieszkania, tanie OC i AC. Biuro ubezpieczeń Kraków

Skontaktuj się z nami
+48 608 898 970

Compensa – Ubezpieczenia

Compensa Vienna Insurance Group

Jest austriackim, prestiżowym koncernem ubezpieczeniowym działającym na terenie Europy Wschodniej i Środkowej Ubezpieczenia w Vienna Insurance Group:
OC Samochodu, Pakiet ubezpieczeń i majątkowych i osobowych Rodziny, Ubezpieczenie domu, inwestycji budowalnych, dla podróżnych za granicę, na życie, fundusze kapitałowe, dostęp do prywatnych usług medycznych, ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego, biznesowe.

O Compensa Vienna Insurance Group
Międzynarodowy koncern Compensa Insurance Group składa się z dwóch zasadniczych firm:

  • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oferująca ubezpieczenia komunikacyjne, zdrowotne, OC, mieszkań i mienia
  • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group zajmująca się ubezpieczeniami na życie dla klientów indywidualnych i biznesowych

Ubezpieczenie w Compensa Insurance Group: OC i AC Samochodu, Assistance, Zielona Karta, Ubezpieczenia majątkowe i osobowe, biznesowe, Domu i Inwestycji Budowalnych, ubezpieczenia dla podróżujących i wyjeżdżających służbowo za granicę, na Życie, Dostęp do prywatnych usług medycznych, NNW, OC, ubezpieczenia rolne,

Ubezpieczenie

Compensa moto DNA kod
Jest to atrakcyjny, innowacyjny pakiet ubezpieczeń OC i AC samochodu nie starszego niż 5 lat o wartości nie mniej niż 20 000 złotych. Samochód jest oznakowany laserowo specjalnym systemem DNA, który jest niemożliwy do usunięcia i w razie kradzieży łatwy w zlokalizowaniu przez organy ścigania .
W razie szkody, Compensa pokrywa całkowite odszkodowanie, znosząc udział własny. W wypadku kradzieży samochodu, wprowadzana jest zniżka za ubezpieczenie AC. Ponadto Compensa moto DNA zapewnia wyższą sumę gwarancyjną OC niż ta ustawowa.

Ubezpieczenie OC
Jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla właścicieli pojazdów mechanicznych, w związku z potencjalnymi szkodami wyrządzonymi podczas ruchu.
Ubezpieczenie AC
Ubezpieczenie AC występuje w dwóch wariantach, jako AC BAZA dla samochodów osobowych i AC MOC dla pozostałych.
Ubezpieczenie AC w Compensie jest jedynym ubezpieczeniem na rynku, które łączy w sobie ryzyko uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży pojazdu.
NNW kierowcy i pasażerów
Ubezpieczenie NNW wykupione przy OC lub AC pomaga przy usuwaniu konsekwencji wypadków drogowych, zarówno kierowcy jak i pasażerom.
Assistance
Jest to pomoc którą Compensa gwarantuje w wypadku nagłego problemu z pojazdem na terenie Polski, krajów objętych systemem Zielonej Karty i powstałych z byłego Związku Radzieckiego. Obejmuje ona holowanie pojazdu i w zależności od wybranego wariantu również pomoc w naprawie.

Ochrona prawna
Ochrona prawna jest idealnym ubezpieczeniem w przypadku pokrywania kosztów pomocy prawnej, udzielanej w obronie interesów kierującego, jak i podróżującego jako pasażer samochodem. Obejmuje ona przede wszystkim koszty porad, procesu, oraz wynagrodzenia dla prawników.
Zielona karta
Jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC dla pojazdu, w sytuacji podróży po krajach objętych systemem Zielonej Karty.
Ubezpieczenia na życie
– gwarancja renta- zapewnia otrzymywanie dożywotniej renty po ukończeniu 65 roku życia ubezpieczonego
– ubezpieczenia z funduszem- fundusz 21 krajów, MegaFundusz, SuperFundusz, oraz Fleki plus, są to innowacyjne, realizowane przez ekspertów ubezpieczenia na życie wraz z zainwestowaniem składek na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.
– ubezpieczenia kapitałowe i ochronne
Compensa Rodzina
Chroni twój majątek rodzinny, oraz osoby zamieszkujące wspólnie gospodarstwo domowe od różnego rodzaju szkód.
Compensa Zdrowie
Ubezpieczenie gwarantujące kompleksową opiekę medyczną w prywatnych placówkach zdrowia na terenie Polski. Obejmować ono może zarówno profesjonalne leczenie ambulatoryjne, jak i pokrycie kosztów leczenia w szpitalu i operacji.

Ubezpieczenie domu
Dostępne w dwóch wariantach:
– Compensa, jako ubezpieczenie mieszkania lub domu
– Twoja inwestycja- czyli ochrona obiektów będących w trakcie realizacji lub remontu.

Compensa Voyage
Ubezpieczenie na podróż zagraniczną indywidualną lub służbową.

Ubezpieczenie rolne
Obowiązkowe ubezpieczenie wynikające z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Istnieje również możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zwierząt, pojazdów, sprzętów rolniczych, materiałów, następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika i inne.

 

Dane kontakotwe
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 61 00
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 61 00

Zgłoszenie szkody :
http://www.compensa.pl/Zgłoszenieszkody/tabid/132/Default.aspx
Infolinia: 801 120 000, +48 22 501 61 00

Dokumenty, warunki ubepzieczeń, formularze :
http://www.compensa.pl/Drukiidokumenty/tabid/133/Default.aspx

 

Zobacz także:

Share