Tanie Ubezpieczenie Kraków

Ubezpieczenia samochodu, mieszkania, tanie OC i AC. Biuro ubezpieczeń Kraków

Skontaktuj się z nami
+48 608 898 970

ALLIANZ – ubezpieczenia


Grupa Allianz jest liderem polskiego rynku finansowo-ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenia w ALLIANZ:
OC Samochodu, Na życie z funduszem, Komunikacyjne, Domów, mieszkań i majątku, Otwarty Fundusz Emerytalny, Indywidualne Konto Emerytalne

O ALLIANZ

Grupa Allianz składa się z pięciu prężnych spółek:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oferujące ubezpieczenia majątkowe,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oferujące ubezpieczenia na życie,
 • Allianz Bank Polska S.A., oferujący kredyty, karty kredytowe, lokaty i konto osobiste on-line,
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oferujące fundusze inwestycyjne,
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. prowadzące otwarty fundusz emerytalny.

Ubezpieczenie w ALLIANZ: OC Samochodu, Na życie z funduszem, Komunikacyjne, Domów, mieszkań i majątku, Otwarty Fundusz Emerytalny, Indywidualne Konto Emerytalne

Ubezpieczenie OC:
Wartość ubezpieczenia OC doceniamy wtedy, gdy jako posiadacz lub prowadzący pojazd wyrządzimy komuś szkodę, za którą nie musimy płacić z własnej kieszeni. „Mini Car Assistance” dodawany jest bezpłatnie do obowiązkowego ubezpieczenia.
Ubezpieczenia AC:
Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia najbardziej odpowiadającego potrzebom. Bezpłatna ochrona „Car Assistance” dołączana do pełnego wariantu ubezpieczenia.
Car Assistance:
Życie potrafi nas zaskoczyć. Jednak nie z ubezpieczeniem Car Assistance, w ramach którego Allianz Polska gwarantuje udzielenie wszechstronnej pomocy w razie wypadku, awarii, kradzieży samochodu w czasie podróży na terytorium Polski oraz na terytorium państw Europy objętych systemem Zielonej Karty. W

Mini Car Assistance:
Ubezpieczenie „Mini Car Assistance” dołączane bezpłatnie do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych może się okazać bardzo pomocne w sytuacji, gdy pojazd nie nadaje się do użytku. Holowanie, wykonanie naprawy na drodze, przydatne informacje dot. np. możliwości wynajmu pojazdu zastępczego czy nawet rezerwacja biletów lub hotelu – to wszystko wchodzi w zakres usług świadczonych 24 godziny na dobę.

NNW kierowcy i pasażera:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów stanowi uzupełnienie dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i autocasco.

OC zawodowe obowiązkowe

Dla kogo jest ubezpieczenie?

 • Allianz oferuje ubezpieczenia OC zawodowe m.in. dla:
 • zarządców nieruchomości,
 • inżynierów budownictwa i architektów,
 • adwokatów,
 • badacza i sponsora,
 • czynności agencyjnych biur turystycznych,
 • brokera,
 • podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
 • detektywów,
 • doradców podatkowych,
 • organizatorów imprez masowych,
 • komorników sądowych,
 • z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
 • czynności agencyjnych dealerów samochodowych,
 • notariuszy,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • radców prawnych,
 • podmiotów do badania sprawozdań finansowych,
 • rzeczników patentowych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • NZOZ/ZOZ.

Przedmiotem ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem i prowadzoną działalnością.

Dane kontakotwe

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. +48 22 567 67 00
faks +48 22 567 40 40

Zgłoszenie szkody:

http://www.allianz.pl/szkody_i_roszczenia,6649.html?k=6&p=2

Infolinia: 801 10 20 30, +48 22 567 12 02

 

Dokumenty, warunki ubepzieczeń, formularze:

http://www.allianz.pl/ubezpieczenia,7610.html

 

Zobacz także:

Share